MO Hlučín

Rybářský kroužek dětí

Rybářské kroužky jsou u dětí velmi oblíbené. Děti se schází 1x za 14 dnů
vždy v úterý od 17.00 – 19.00 hodin v DDM Hlučín, kde se seznamují se
základy rybařiny, učí se poznávat ryby, rostliny a živočichy a
připravují se na zkoušky k získání 1. rybářského lístku. Od října do
března se věnují teoretické části a od dubna pak praktickému nácviku
lovu ryb udicí.

Dalším z rybářských kroužků je kroužek Závodního rybářství, který
probíhá každé pondělí od 16.00 – 18.00 hodin v tělocvičně v Darkovičkách
a je určen závodnímu družstvu, jehož členové reprezentují naši
organizaci při soutěžích v rybolovné technice a také v pohárových
soutěžích v lovu ryb udicí. Účastní se rovněž Územních kol Zlaté udice,
kde se pravidelně umisťují na předních místech. Jediný problém, který v
tomto kroužku řešíme, je poskládat závodní družstvo dle věku dětí. V
letošním roce nám bude chybět dorostenec a žákyně. Ve všech třech
rybářských kroužcích se celkově potýkáme s nedostatkem děvčat. Zatím to
vypadá, že rybářské kroužky v Hlučíně jsou doménou chlapců.
Vedoucími těchto rybářských kroužků je Tomáš Klečka – vedoucí kroužků
dětí a mládeže při MO ČRS Hlučín a Edita Studená – vedoucí oddělení při
DDM Hlučín.

Ani o letních prázdninách nezahálíme a připravujeme pro děti rybářské
tábory. Letos se mladí rybáři sejdou v neděli 30.6. 2024 v budově Domu
dětí a mládeže v Hlučíně a celý týden se prakticky nehnou od vody. Lovit
budeme na štěrkovně, na rybníku v Ludgeřovicích, v Bohuslavicích a ve
Vřesině.

Přihlašování do kroužků bude spuštěno 1.7. 2024 a to jen elektronicky
na: www.ddmhlucin.cz