MO Hlučín

Revíry

Opava 2
471 091

vlastní tok řeky Opava – přítok Odry, od jezu u štěrkovny Hlučín až po jez ve Smolkově včetně náhonů v povodí revíru v k.ú. Dolní Benešov, Háj ve Slezsku-Chabičov

Opava 2A
471 092

propadlina po těžbě zemin v k. ú. Hlučín

Opava 2C
471 191

jezero Dolní Benešov v k. ú. Dolní Benešov, Zábřeh ve Slezsku