MO Hlučín

Opava 2A

Umístění revíru: Hlučín

Revír tvoří: propadlina po těžbě zemin v k. ú. Hlučín

Celoroční zákaz lovu ryb platí v oploceném objektu sportovně rekreačního areálu, 50 m na každou stranu u vypouštěcích objektů – vyznačeno tabulemi. Ostrov je chráněnou oblastí vodního ptactva – lov ryb zakázán. Parkování vozidel je povolen minimálně 15 m od břehové hrany revíru a je přísný zákaz parkování na travnatých plochách, příjezd automobily k vodní ploše povolen pouze po zpevněných cestách. Na revíru je zakázáno označování lovných a krmných míst bójkami, zakázáno z důvodu rekreačního statutu vodní plochy. Při měření a fotografování ryb je nutno použít vlhkou podložku. Na revíru je zakázáno stanování a umisťování obytných přívěsů, karavanů apod. Lovící, který bude pro přespání používat přístřešek nebo bivak, je povinen mít v místě pobytu chemické WC a to z důvodu udržení čistoty okolí. Platí přísný zákaz vylévání použitého chemického WC na revíru a na přilehlé pozemky. Každý lovící může mít pouze jeden bivak (přístřešek) a bude zabírat max. 3 metry břehové hrany. Po ukončení lovu bude neprodleně bivak (přístřešek) odstraněn.

Na revíru platí následující ustanovení:

Úlovek amura bílého, štiky obecné a candáta obecného a jejich kombinace je omezen na 2 kusy měsíčně.

Nejmenší míra nástražní rybičky je 15 cm, lov povolen pouze na celou rybičku.

 

Od 1. 6. 2022 je na revíru lov ryb povolen za těchto podmínek:

• Lov ryb je povolen pouze na určených úsecích dle mapy – viz „základní popis revíru“ a informačních tabulí kolem revíru.

• Zákaz bivakování a umísťování jakýchkoliv přístřešků. • Nocování v době od 00:00 do 04:00 hodin je zakázáno.

• Zákaz vjezdu všech motorových vozidel. V průběhu roku mohou být podmínky upraveny – informace budou zveřejněny na webových stránkách.

 

Opava 2
471 091

vlastní tok řeky Opava – přítok Odry, od jezu u štěrkovny Hlučín až po jez ve Smolkově včetně náhonů v povodí revíru v k.ú. Dolní Benešov, Háj ve Slezsku-Chabičov

Opava 2C
471 191

jezero Dolní Benešov v k. ú. Dolní Benešov, Zábřeh ve Slezsku