MO Hlučín

Opava 2C

Umístění revíru: Dolní Benešov

Revír tvoří: jezero Dolní Benešov v k. ú. Dolní Benešov, Zábřeh ve Slezsku

 

Popis revíru platný od 1.3.2023

Lov ryb povolen pouze ve vyznačených úsecích. Osoby provádějící lov ryb jsou povinny respektovat prostory se zákazem lovu ryb a se zákazem vstupu. Úseky jsou vyznačeny tabulemi.

Výčet podmínek pronajímatele:

Příjezd a parkování motorových vozidel je povoleno pouze po zpevněných cestách.

Parkování vozidel je povoleno minimálně 15 m od břehové hrany revíru a je přísný zákaz parkování na travnatých plochách.

Na revíru je zákaz vstupu na vodní plochu a zákaz veškerých vodních sportů.

Na revíru je zakázáno stanování a umisťování obytných přívěsů, karavanů apod – takzvané bivakovaní je povoleno pouze po denní dobu lovu.


Revír tvoří jezero Dolní Benešov v k.ú. Dolní Benešov, Zábřeh ve Slezsku 102 ha (GPS 49°54’38.208″N, 18°5’8.110″E)

Opava 2
471 091

vlastní tok řeky Opava – přítok Odry, od jezu u štěrkovny Hlučín až po jez ve Smolkově včetně náhonů v povodí revíru v k.ú. Dolní Benešov, Háj ve Slezsku-Chabičov

Opava 2A
471 092

propadlina po těžbě zemin v k.ú. Hlučín